#2 miliardy/ wydajmy je mądrze

Opowiedz nam swoją historię. Opisz poszukiwania
pierwszej pracy, staże, problemy z Urzędami Pracy czy
zakładaniem własnej firmy. Polska w ciągu dwóch lat
wyda na walkę z bezrobociem wśród młodych #2miliardy złotych z funduszy unijnych. Mamy nadzieję, że Twoje doświadczenie i pomysły pomogą wydać je mądrze.

Sytuacja w liczbach:

Opowiedz nam swoją historię. Opisz poszukiwania pierwszej pracy, staże, przygody z Urzędami Pracy, zakładanie własnej firmy. Polska w ciągu dwóch lat wyda na walkę z bezrobociem #2miliardy złotych z funduszy unijnych. Twoje doświadczenie i pomysły pomogą wydać je mądrze.

Polaków w wieku 18-24 lat zamierza szukać pracy za granicą lub już podejmuje takie starania.

Polaków w wieku 25 - 34 lat pracowało już za granicą.

1,5

miliarda złotych chce wydać rząd w 2014 roku na walkę z bezrobociem wśród młodych

O nas

Hand over keyboard

Jedna trzecia Polaków przed trzydziestką nie ma pracy. W innych państwach Unii Europejskiej jest jeszcze gorzej. Walka z bezrobociem stała się jednym z najpoważniejszych problemów naszego kontynentu.

W 2014 i 2015 roku Polska wyda na walkę z bezrobociem dwa miliardy złotych z funduszy unijnych. Jak je wydać? Wspierać przedsiębiorczość? Organizować szkolenia? #2miliardy to projekt, który ma zmienić sposób myślenia o walce z bezrobociem. Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne poglądy, doświadczenia, zawody. Wierzymy, że Polska potrzebuje rzeczowej dyskusji o sposobie tworzenia miejsc pracy. Chcemy zaangażować w to wszystkich, których to dotyczy – studentów i absolwentów, przedsiębiorców i pracujących na zlecenie, szukających zatrudnienia samodzielnie i tych zgłaszających się do Urzędów Pracy, osób zakładających własną firmę i samych pracodawców. Podzielcie się z nami swoim doświadczeniem i pomysłami. Razem możemy sensownie wydać #2miliardy.

Galeria

Twoim zdaniem

Podziel się z nami swoim doświadczeniem i przemyśleniami. Opowiedz o poszukiwaniu pracy, przejściach z Urzędem Pracy, zakładaniu własnej firmy. Daj nam swój pomysł na wydanie #2miliardów. Nagraj film i wyślij go na 2dwamiliardy@gmail.com.

Zapraszamy na Forum #2miliardy

Diagnoza:

Bezrobocie wśród osób młodych jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi zmaga się Polska i Unia Europejska.  Według statystyk, w 27 krajach Unii bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi. W dziesięciu polskich województwach bezrobocie osób do 25 roku życia przekracza  25 proc.

Polska otrzyma w latach 2014 i 2015 ok. 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodych. Rosnący odsetek ludzi bez pracy pokazuje, że dotychczasowe działania związane z próbami ograniczenia tego zjawiska nie okazały się w pełni skuteczne.

Fundacja Energia dla Europy od kilku miesięcy prowadzi prace eksperckie oraz badania opinii publicznej, których zwieńczeniem będzie publikacja raportu na temat form przeciwdziałania bezrobociu młodych. W ramach projektu został już uruchomiony multimedialny portal www.2miliardy.pl na którym można znaleźć aktualne analizy i komentarze ekspertów. 28 listopada Fundacja organizuje w Warszawie „Forum #2miliardy”, poświęcone sposobom walki z bezrobociem. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat kierunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości  i sposobom na tworzenie nowych miejsc pracy. Naszym celem jest uświadomienie rządzącym problemów, z którymi spotykają się młodzi ludzie chcący założyć własną firmę czy przychodzący po wsparcie do Urzędu Pracy. Wierzymy, że rekomendacje stworzone w czasie konferencji przysłużą się prowadzeniu perspektywicznej i mądrej polityki zatrudnienia.

„Forum #2miliardy” zgromadzi ekspertów, polityków, jak i przedstawicieli przedsiębiorców oraz da szansę na publiczne wypowiedzenie się młodym osobom. Będzie to okazja do poważnej dyskusji na temat oczekiwań różnych środowisk oraz możliwych rozwiązań.

Organizator:

Fundacja Energia dla Europy
www.fede.org.pl

Program Forum #2miliardy:

Data: 28 listopada 2013 r.

Miejsce:  Studio Cukry, ul. Ogrodowa 31/35 (II piętro), Warszawa

Godz. 15.30 – 16.00 – rejestracja uczestników

Godz. 16.00 – 16.10 – prezentacja raportu #2miliardy wraz z rekomendacjami – Grzegorz Kądzielawski (prezes Fundacji Energia dla Europy)

 

Godz. 16.10 – 17.10 – panel „STRATEGIA” : prof. Krystyna Iglicka (Rektor Uczelni Łazarskiego), Ryszard Petru (Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich), Rafał Antczak (Członek Zarządu Deloitte),  dr Stanisław Kluza (pierwszy Przewodniczący KNF); moderator Bartosz Marczuk („Rzeczpospolita”)

Godz. 17.10 – 17.20 – przerwa

Godz. 17.20 – 18.20 – panel „REALIZACJA” : Jacek Męcina (sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), Jarosław Gowin (Poseł na Sejm RP), Paweł Kowal (Poseł do PE);  moderator Tomasz Wróblewski ("Do Rzeczy")

Godz. 18.20 – 18.30 – przerwa

Godz. 18.30 – 19.30 – panel „OCZEKIWANIA”: Henryka Bochniarz (Prezydent Konfederacji Lewiatan)/tbc; Cezary Kaźmierczak (Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców), Wojciech Morawski (Prezes Atlantic), Ryszard Florek (Prezes FAKRO); moderator Michał Niewiadomski (Polskie Radio)

Godz. 19.30 – 19.45 – Kwadrans dla młodych (Maria Włodarczyk , Maciej Sadowski, Magdalena Sobotka, Michał Szyrle)

Patroni instytucjonalni: Uczelnia Łazarskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Młodzi dla Polski, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Talento

Patroni medialni: Rzeczpospolita, Rzeczy Wspólne, bizneszone.pl

Media społecznościowe: od kilku miesięcy na profilu facebook oraz twitter, Fundacja i osoby z nią współpracujące publikują materiały zapowiadające Forum. Można je zidentyfikować poprzez #2miliardy. Samo Forum będzie na żywo transmitowane do internetu oraz relacjonowane na @FundacjaEdE. Użytkownicy mediów społecznościowych będą aktynie uczestniczyli w Forum, będą prezentowane ich pytania i komentarze.

Kontakt:
Grzegorz Kądzielawski
e-mail: g.kadzielawski@fede.org.pl
http://www.2miliardy.pl
Twitter: @FundacjaEdE

Kontakt

Fundacja Energia dla Europy
ul. Chocimska 31 m. 15
00-791 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Flory 5 m. 2
00-586 Warszawa

22 6463536

fede@fede.org.pl

Newsletter

Formularz